Ocenění firmy Freya Therm, udělené portálem www.zivefirmy.cz OHREJTESE.CZ - Centrum zákaznické podpory   725 425 793

Realizace komplexního vytápění domu


Své obydlí můžete vytápět několika způsoby. V naší nabídce najdete jednoduchou variantu teplovzdušného krbu případně krbových kamen, jinou možností je zapojit do hry teplovodní krb. Další, moderní variantou je instalace kapacitně optimálního tepelného čerpadla, které je všeobecně vnímáno jako alternativní zdroj energie, neboť umožňuje snímat teplo z okolního prostředí, převádět je na vyšší teplotní hladinu a následně účelně využít pro vytápění a přípravu teplé vody.

Tímto způsobem můžete zkompletovat otopnou soustavu Vašeho domu, jejíž součástí může být jak teplovodní krb, tak teplovodní krbová kamna nebo jiná kamna na pevná paliva, tepelné čerpadlo a dokonce i moderní solární panely.

Naším krédem je komplexní řešení, jsme připraveni pro Vás zrealizovat také tento kombinovaný způsob vytápění - včetně dodávky a instalace všech potřebných komponentů.


Realizace komplexního otopného systému vyžaduje několik důležitých kroků předem. Prvním z nich je obhlídka místa, zaměření celého objektu, příprava příslušných revizních zpráv a sladění Vaší představy s možnostmi technického řešení. Tento krok se často provádí v úzké součinnosti s projektantem, specialistou na otopné systémy.

Na základě této konzultace pro Vás připravíme nabídku řešení v několika variantách, která pak bude předmětem dalšího zpřesňování. Součástí této nabídky bude rovněž předběžná cenová kalkulace. Nad touto nabídkou se pak sejdeme společně s Vámi a provedeme finální úpravy.

Po schválení z Vaší strany bude sepsána a podepsána závazná smlouva o dílo, v níž budou upřesněny další podmínky.
Na základě této smlouvy bude přikročeno k realizaci Vašeho otopného systému.

Celá realizace bude zakončena vyzkoušením funkčnosti celého systému a předáním do užívání.


Máte-li pocit, že bychom mohli vyřešit Váš problém, jednoduše napište nebo zavolejte. Umíme Vám pomoci.