Ocenění firmy Freya Therm, udělené portálem www.zivefirmy.cz OHREJTESE.CZ - Centrum zákaznické podpory   725 425 793

Tepelná čerpadla - základní přehled podle principu

Tepelné čerpadlo je zařízení, které umí odnímat teplo z okolního prostředí a převádět ho na vyšší teplotní hladinu. Běžně se uvádí, že systém tepelného čerpadla potřebuje 1 kW elektrické energie na výrobu 3-5 kW energie tepelné. Takto vzniklé teplo pak můžete využít pro vytápění nebo pro přípravu teplé vody. Tepelná čerpadla patří mezi moderní a úsporné systémy, jejich použití je oblíbené jednak z energetických, ale také z ekonomických a ekologických důvodů. Výrazně snižují spotřebu energie pro vytápění a tím i provozní náklady vytápění objektu - což výrazně kompenzuje jejich relativně vyšší pořizovací cenu.

Výše zmíněným okolním prostředím může být venkovní vzduch, voda v zemi (povrchová nebo hloubková) anebo dokonce samotná půda na Vašem pozemku. Na základě těchto možností se také běžně rozlišují tři základní typy čerpadel:

1. Tepelné čerpadlo "vzduch/voda" - nejrozšířenější typ, jeho základní výhodou je, že k jeho pořízení nepotřebujete další navazující investice.

2. Tepelné čerpadlo "země/voda" - nejznámějším provedením je snímání tepla z půdy na Vaší zahradě, což sebou nese nemalé náklady na vybudování kolektoru. K tomu ovšem potřebujete poměrně velkou volnou plochu na vašem pozemku (běžně se uvádí potřeba až 250 m2 bez jakékoli budoucí zástavby (bazén, garáž, atd.)), svoji roli při rozhodování hraje také fakt, že hadice se pokládají do hloubky až 1,2 metru. Pokud máte svůj dům na skále, je pro Vás tento typ čerpadla zapovězen...

3. Tepelné čerpadlo "voda/voda" - v tomto případě můžete venkovní teplo snímat buď z povrchových vod nebo prostřednictvím hloubkového vrtu. Je jasné, že také toto provedení je mimořádně náročné jak po finanční stránce, tak z pohledu realizace v konkrétních podmínkách. Ne všude je vůbec možné takový vrt zajistit. Musíte vzít v potaz, že na místo se musí dostat vrtná souprava, nad místem vrtu nemohou být elektrické nebo telefonní dráty, koruny stromů, atd.

Jak ale asi správně tušíte, je to "něco za něco". Platí zde nepřímá úměra - vyšší pořizovací náklady znamenají nižší provozní náklady a naopak. Dá se tedy zjednodušeně říci, že tepelná čerpadla "země/voda" a "voda/voda" jsou primárně určena těm uživatelům, kteří mají k dispozici odpovídající pozemek a mohou si dovolit zaplatit vyšší pořizovací cenu.

Do úplného výčtu patří ještě jeden typ tepelného čerpadla a to ten, který odnímá teplo venkovního vzduchu a upravuje teplotu vzduchu v místnosti - tedy typ "vzduch/vzduch". Tento princip je použit v různých typech klimatizačních jednotek, jimiž můžete vybavit svůj interiér doma nebo v kanceláři a zajistit si tak tepelnou pohodu nezávisle na ročním období a počasí za oknem.


Zaujala Vás tato moderní úsporná koncepce vytápění? Můžete nám napsat nebo zavolat. Kombinací je mnoho, určitě pro Vás vybereme tu správnou.

S řadou tepelných čerpadel firmy Panasonic se můžete seznámit hned.

  Nahoru